De organisatie
In de SDN werken de (petro)chemische industrie, de wetenschap en de overheid (“de drie partijen”) structureel, integraal en nauw samen om de Nederlandse (petro)chemie de veiligste van de wereld te maken. De SDN zal bestaan uit drie pijlers:

Een belangrijk criterium van de SDN is dat de resultaten van de activiteiten voelbaar moeten zijn op de werkvloer van de (petro)chemie. 

In de periode maart – december 2019 heeft een kwartiermaker het plan van aanpak voor de SDN opgesteld. Dit plan is in december 2019 door de stuurgroep Duurzame Veiligheid 2030 goedgekeurd. Sindsdien is door een team bestaande uit de drie partijen verder gewerkt aan de doelen van de SDN maar is nog geen separaat SDN team aangesteld. De SDN zal worden aangestuurd door een Topteam waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een programmadirecteur. De drie partijen zijn op zoek naar deze programmadirecteur.

De functie
De beoogd programmadirecteur zal een sleutelfunctie vervullen voor het succes van de SDN.

Op basis van de strategie van de SDN die door het Topteam is vastgelegd zet de programmadirecteur  de route uit om de ambiteuze doelen te bereiken. De drie partijen zijn op zoek naar een programmadirecteur die zakelijk, resultaatgericht en analytisch de aandacht richt op het realiseren van de doelstelling van de SDN en het verbinden van de drie partijen. De programmadirecteur heeft aandacht voor het bestendigen en verder uitbouwen van de vertrouwensbasis tussen de drie partijen. Een naar buiten gerichte blik is essentieel om de bestaande netwerken en structuren te kunnen verbinden.

De programmadirecteur is medeverantwoordelijk voor het behalen van de doelen van de totale SDN: hij/zij bewaakt de uniformiteit van de totale output van de SDN. Leiding en sturing geven aan het programmateam en de programmamanagers van de drie pijlers behoort tot de taken. 

De concrete taken van de programmadirecteur zijn:

 • Het leggen van de verbinding en het verstevigen van de samenwerkingsbasis tussen de drie partijen;
 • Het verbinden van diverse veiligheidsinitiatieven en –onderzoeken in Nederland en deze samenbrengen in het SDN Kenniscentrum (met de programmamanager SDN Kenniscentrum)
 • Actief op zoek naar innovatieve technieken om veiligheid op de werkvloer te vergroten (met programmamanager SDN Innovatie)
 • Het aansturen en opbouwen van het programmabureau bestaande uit 3-4 fte;
 • Het pro-actief ondersteunen van het topteam in de ontwikkeling van en de besluitvorming over de SDN;
 • Het uitbouwen van het netwerk van veiligheidsprofessionals op meerdere niveaus en in alle regio’s;
 • Opstellen jaarprogramma, bewaken en sturen op de kwaliteit, capaciteit en financiering van de uitvoering;
 • De SDN op de kaart zetten binnen de industrie, wetenschap en overheid.

De gewenste capaciteiten

 • Academisch denk- en werkniveau en ervaring in managementposities in de (petro)chemie of in de keten (Brzo);
 • Je hebt lol in de verbinding met de ‘werkvloer’ in de (petro)chemische industrie en je kent veiligheid vanuit verschillende invalshoeken;
 • Je hebt ruime ervaring met proces- en projectmatig werken;
 • Als programmadirecteur van de SDN ben je in staat om de verbinding te leggen en uit te bouwen tussen de drie deelnemende partijen: de (petro)chemische industrie, de wetenschap en de overheid. Je weet om te gaan met verschillende – soms strijdige – belangen;
 • Je hebt ervaring in het succesvol (uit)bouwen en aansturen van één of meerdere (innovatieve) organisaties;
 • Je bent inspirerend en staat open voor frisse ideeën en initiatieven;
 • Je hebt een externe blik en bent in staat om externe initiatieven te koppelen;
 • Passende competenties zijn: initiatief, creatief, diplomatiek, communicatief, verbindend, enthousiasmerend, organisatiesensitief, omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Je bent een onafhankelijk resultaatgerichte doener die de uitvoerbaarheid niet uit het oog verliest.

De arbeidsvoorwaarden
De functie van programmadirecteur is voor 32-36 uur per week voor een periode van 2 jaar. Zowel na het eerste als het tweede jaar wordt geëvalueerd. De functie is per 1 september 2020 (of eerder als mogelijk) beschikbaar.

De programmadirecteur treedt in dienst bij branchevereniging VNO-NCW op basis van een delegatie contract vanuit het bedrijf waarvoor de kandidaat werkzaam is. 

De selectieprocedure
Omdat de programmadirecteur per 1 september 2020 moet aantreden, zullen de sollicitatiegesprekken z.s.m. plaatsvinden. CV’s met korte motivatie kunnen uiterlijk 15 juli 2020 worden ingestuurd aan postbusduurzameveiligheid2030@minienw.nl. De uitgekozen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de drie partijen.