Om het Brzo-stelsel toekomstbestendiger te maken voerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een pilot met blockchaintechnologie in het Brzo-stelsel uit. Er is een blockchain-applicatie door CGI ontwikkeld voor het delen van bijna-incidenten, met als doel het leggen van een fundament voor een gezondere veiligheidscultuur. De applicatie is op 4 oktober jl. getest tijdens een interactieve workshop, met bedrijfsleven en overheden. De applicatie gaf de deelnemers inzicht in de mogelijkheden van blockchain binnen het Brzo-stelsel. Natuurlijk zijn er nog uitdagingen voor de toekomst, maar de deelnemers waren in beginsel enthousiast over de mogelijkheden van blockchain in het Brzo-stelsel en geloofden dat blockchaintechnologie het Brzo-stelsel toekomstbestendiger kan maken.

Blockchain als basis voor gelijkwaardigheid

Blockchain is een gedistribueerde datastructuur (lees: database) waarop een veelheid aan partijen is gemachtigd veranderingen aan te brengen. Veranderingen geschieden volgens regels die in gezamenlijkheid worden afgesproken en gecontroleerd (voor een overzicht over de technologie: zie deze video). Aangezien iedereen in een blockchainnetwerk gelijkwaardig is en inzicht heeft in elkaars transacties binnen de database, hoeven we elkaar niet meer te vertrouwen: we hoeven enkel de applicatie te vertrouwen.

Onder de regels die we samen afspreken kunnen we processen scharen over hoe we informatie uitwisselen, met wie en onder welke voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gedetailleerde informatie over bijna-incidenten (ook wel high potentials of HiPo’s genoemd) enkel uit te wisselen tussen bedrijven en enkel aan overheden over te dragen in het geval van inspecties. Zo kunnen de bedrijven leren van elkaars fouten en worden inspecties toegespitst op onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor de sector. Op dit moment wordt deze informatie, onder andere door een gebrek aan vertrouwen tussen de actoren in het Brzo-stelsel, niet structureel gedeeld.

Blockchain biedt binnen het Brzo-stelsel de potentie om transparantie te faciliteren en zo een concrete bijdrage te leveren aan de veiligheid in Nederland. Door bedrijven dichter bij elkaar te brengen en overheden gecontroleerd van informatie te voorzien, wordt de balans verschoven van het handhaven van individuele overschrijdingen naar het identificeren van problemen in het gehele systeem.

Sjors Heijgenaar (CGI, links op de foto) presenteert de blockchainapplicatie aan de deelnemers van de workshop