Een toonaangevend samenwerkingsverband...

Om  veiligheid – nu en in de toekomst – optimaal te borgen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap, en het bedrijfsleven van essentieel belang. Uiteraard liggen er al tal van verbanden, toch onderkennen de partijen dat alleen door meer diepgaande en structurele samenwerking de veiligheid in de (petro)chemische industrie nog verder verbeterd kan worden. Onder de noemer van Safety Delta Nederland gaan de betrokken partijen daarom gezamenlijk werken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in de (petro)chemie.

... met een kleine maar krachtige motor …

De Safety Delta Nederland is een zelfstandige entiteit met een eigen uitvoeringsorganisatie die wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht waarin een aantal boegbeelden uit de diverse ‘bloedgroepen’ zitting hebben. De exacte rechtsvorm, positionering, financiering en huisvesting is onderwerp van onderzoek.

De Safety Delta Nederland is een toonaangevende organisatie die als spil fungeert in het netwerk van overheden, bedrijven uit de (petro)chemische industrie en aanverwante sectoren, universiteiten, kennis- en onderwijsinstellingen. Binnen dat (internationale) netwerk vindt een levendige en wederkerige kennisontwikkeling, kennisopbouw en kennisuitwisseling plaats rond vraagstukken op het gebied van veiligheid in brede zin.  

 

Ambitiedocument Safety Delta Nederland