Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard euro is de (petro)chemische industrie van groot belang voor Nederland. Omdat in deze sector veel en vaak met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is er voortdurend aandacht voor veiligheid. Zeker in Nederland, waar industriegebieden vaak dicht bij plekken liggen waar mensen wonen en recreëren, is die aandacht extra van belang.

Samenwerking: van programma naar structureel
Sinds eind 2016 werken overheid, (petro)chemisch bedrijfsleven en wetenschap in het programma Duurzame Veiligheid 2030 samen. Het programma eindigt op 31 december 2020. De samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat verdere samenwerking nog meer kansen biedt om de veiligheid in de (petro)chemische industrie verder te verbeteren. Deze samenwerking wordt vormgegeven in de Safety Delta Nederland (SDN).

2030: Nederland de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld
De Nederlandse (petro)chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Daar gaat de SND aan bijdragen. Het uitgangspunt is de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven continu te verbeteren en een bijdrage te leveren in het streven naar nul incidenten.

Hoe pakken we dit aan?
De SDN gaat zich richten op de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsconcepten voor Brzo-bedrijven . Er wordt een SDN Kenniscentrum ingericht waar alle belanghebbenden kennis over veiligheid kunnen halen en brengen. Verder wordt gestart met innovatie- en onderzoekstrajecten rond de onderwerpen corrosie onder isolatie, lekdetectie en menselijk handelen.

Nieuws

  • Op 5 oktober is op feestelijke wijze de SDN van start gegaan, met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant SDN. Hierbij was ook IenW-staatssecretaris Stientje van Veldhoven aanwezig. De bijeenkomst is hier met wachtwoord Minienw510 terug te kijken.  Voor een geschreven verslag klik hier.
  • Lees hier het interview met Arjan van Dijk, de kersverse programmadirecteur van de Safety Delta Nederland.
  • Binnenkort wordt de nieuwe SDN-website gelanceerd.
  • Safety Delta Nederland is een belangrijk onderdeel van de Missie omgevingsveiligheid, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van het missiegedreven topsectorenbeleid.

 

 

 

Convenant Safety Delta Nederland