Roadmap 1 organiseert op 29 november a.s. een workshop over de nulmeting ‘Staat van de assets’ en de resultaten van het BRZO+ project ‘Ageing’. Tijdens deze workshop wordt ook ingegaan op lopende activiteiten op het gebied van versterking van de integriteit van de assets, zoals het project ‘Corrosion Under Isolation’ (CUI). Voor de workshop zijn vertegenwoordigers vanuit de Brzo-bedrijven, inspectiediensten en relevante kennisinstellingen uitgenodigd.


Verder wordt er goede voortgang geboekt met het project CUI. Onder aanvoering van World Class Maintenance en met grote betrokkenheid vanuit de industrie worden de volgende zaken ontwikkeld:

  • Een tool voor managementaanpak CUI. Deze wordt getest bij assetowners;
  • Een handreiking waarin bestaande goede praktijken over non-destructieve inspecties (NDI) zijn geïnventariseerd;
  • Relevante beschermende coatingsystemen tegen corrosie zijn geïnventariseerd inclusief de wijze van aanbrengen. Ook deze goede praktijken worden in een handreiking opgenomen. Eind 2019 worden de handreikingen en tools opgeleverd en via de diverse platforms uitgerold.