In dit onderzoek is de hypothese onderzocht dat de (petro)chemische sector veel van de luchtvaartsector zou kunnen leren, specifiek in relatie tot ‘just culture’. Aanleiding voor de hypothese is de observatie dat de luchtvaartsector erin geslaagd is om te komen tot een ‘just culture’, een cultuur waarin vooral geleerd wordt van fouten om te voorkomen dat herhaling optreedt. Daarnaast is het vermoeden dat een dergelijke cultuur de (petro)chemische sector zou kunnen helpen om naar een hoger veiligheidsniveau te komen. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen welke lessen de (petro)chemie kan trekken uit de luchtvaartsector en om te bepalen in hoeverre (en welke) lessen uit de luchtvaart toepasbaar zijn op de (petro)chemie.

Roadmap 3 en 5 gaan aan de slag met het opstellen van een stappenplan om de veiligheidscultuur in de (petro)chemische sector verder te verbeteren.