Binnen het DV 2030 programma hebben we in 2018 een nulmeting naar  de staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemische procesindustrie uitgevoerd. Dit onderzoek vond plaats in 2018, en de resultaten zijn in mei 2019 naar buiten gebracht. Het liet zien dat de assets in de Nederlandse (petro)chemie de afgelopen periode zijn verjongd door de investeringen die hebben plaatsgevonden. De studie is positief ontvangen, en biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Ontwikkelen handreiking goede praktijken assetmanagement

In vervolg op deze nulmeting willen we een handreiking van goede praktijken op het gebied van assetmanagement ontwikkelen. Daartoe willen we concrete ‘best practices’ inventariseren bij bedrijven bij wie ‘assetmanagement’ hoog in het vaandel staat. Deze ‘best practices’ willen we vervolgens delen binnen de sector om assetmanagement op sectorniveau verder te versterken.

Door te komen tot praktische aanbevelingen kunnen we de sector daadwerkelijk verder helpen. De behoefte aan praktische aanbevelingen bij bedrijven bleek o.a. ook uit de workshop die we najaar 2019 hielden naar aanleiding van het openbaar maken van de hiervoor genoemde studie naar de staat van de assets.

Deze aanpak is een voorbeeld van de pro-actieve veiligheidsattitude van de (petro)chemische industrie.