International Symposium on Loss Prevention: DGMI over Safety Delta Nederland

Tijdens 's werelds meest prestigieuze symposium over veiligheid in (petro)chemie, belichtte directeur-generaal Milieu en Internationaal Roald Lapperre de noodzaak van nog intensievere samenwerking.

Meer

Schittermoment voor DV2030: Schakeldag 2019!

Met een interactieve workshop werden volop ideeën binnengehaald over hoe industrie, overheid en wetenschap elk hun eigen rol in de samenwerking kunnen invullen.

Meer

Nationaal Congres BRZO 2019: Safety Delta Nederland in de spotlight

Paul Buijsingh spreekt over SDN: er is veel kennis in Nederland, maar samenhang moet beter. Professionals uit de praktijk reageren nieuwsgierig en enthousiast.

Meer

Mini-symposium Veiligheid Oosterhorn

Met dit uit de nieuwsbrief van het Programma Veiligheid Oosterhorn overgenomen artikel krijgen we een inkijkje in hoe industriegebied Oosterhoorn, provincie Groningen, zich inzet voor veiligheid.

Meer

 

Op zoek naar chemie tussen bedrijf en burger

Communicatie tussen industrie en omwonenden: hoe werkt dat? In de praktijk blijkt al veel te gebeuren, al is er ook veel te winnen. De gezamenlijke workshop van Roadmaps 3 en 4 bleek een schot in de roos.

Meer

DV2030 in magazine Safety!: Samen werken aan een veiliger industrie

IenW-beleidsmedewerker Bas Knuttel zet het op een rijtje. Achtergrond, werkwijze en betekenis van DV2030 en SDN: alles wat je moet weten in enkele pagina's.

Meer
 

Zomergroet

Beste lezer,

We bevinden ons in een cruciale fase: kunnen we de stap maken van woorden naar daden, en zetten we de volgende stap richting de veiligste (petro)chemische industrie van de wereld?

Afgelopen maanden is er hard gewerkt: de grote denkers uit de triple helix (industrie, wetenschap en overheid) hebben hun ideeën gedeeld, vergeleken en op waarde geschat. Er zijn discussies gevoerd over groots aanpakken of klein beginnen, over wie het voortouw moet nemen, waar de kansen liggen en waar de valkuilen. Er is een kwartiermaker aangesteld voor de beoogde Safety Delta Nederland (SDN), die met tientallen mensen uit de triple helix heeft gesproken, om duidelijk te krijgen hoe de situatie is, hoe de partijen er in staan, wat wel en wat niet kan.

En dan is het tijd om beslissingen te nemen.

Voor de deelnemers aan DV2030 en de SDN is dat spannend. Ze hebben zich goed voorbereid, maar het is ook een sprong in het diepe. Het vraagt een lange adem, en commitment in geld, tijd en/of menskracht.

De korte periode van rust die er voor velen met de vakanties aankomt, kon dan ook niet op een beter moment komen. We gaan nu eerst precies afbakenen welke beslissingen genomen moeten worden. Dan even diep ademhalen tijdens de vakantie.

En daarna met krachtige stappen vooruit? We zullen het gauw weten.

Wij van DV2030/SDN wensen u een fijne vakantie toe!