Jaarverslag 2018 van DV2030

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag van DV2030 over afgelopen jaar. Houd de website in de gaten: in januari kunt u het hier naar voorkeur online lezen of downloaden.

De reis is begonnen!

Soms lijkt het of verandering maar langzaam plaatsvindt, maar kijk je terug, dan word je verrast door wat er allemaal gebeurd is. Dat gaat zeker op voor DV2030.
Wie had twee jaar geleden kunnen denken dat industrie, wetenschap en overheid zouden kijken of zij als een team kunnen werken, op weg naar een veiliger Nederland? En wie had een jaar geleden kunnen denken dat de eerste stappen al gezet zouden worden?

Tijdens de high levelbijeenkomst op 24 september ondertekenden Anton van Beek, Stientje van Veldhoven en Pieter van Gelder, namens industrie overheid en wetenschap, symbolisch een grote blanco cheque. Zo lieten zij zien dat ze elkaar voldoende vertrouwen om samen het avontuur aan te gaan. Daarna werd er een vloeistof over de cheque gegoten, waarmee tekst en kleuren zichtbaar werden.

Toeval of niet? De kleuren, drie banen in rood, groen en blauw, vormen de niet officiële, maar wel door ruimtevaartorganisaties erkende vlag van de planeet Mars. Die is gebaseerd op de bekende science fiction trilogie door Kim Stanley Robinson, over de terravorming van de rode planeet, die groen wordt door de verbouwing van aardse gewassen, en later blauw door het creëren van een oceaan. Het is een groot avontuur, dat, net als DV2030, onmogelijk zal zijn zonder de samenwerking tussen industrie, overheid en wetenschap.

Het DV2030-team wenst u allen een net zo spectaculair avontuur toe. En in tegenstelling tot dat op een verre planeet, zal dit er een zijn dat we van dichtbij kunnen meemaken!

Alvast gelukkige feestdagen en een voortvarend 2019!
De reis is begonnen.

Op de agenda

13-14 maart 2019 

  • Veiligheidscongres van Nederlandse Vereniging Veiligheidskunde (NVVK). Klik hier voor meer informatie.

16-19 juni 2019

  • 16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neem dan alstublieft contact op met: postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl