Interview met een empathische duizendpoot

Saskia Raas was vanaf 2016 tot heden de onvermoeibare programmamanager van DV2030. Nu we op het punt staan het stokje over te dragen aan de Safety Delta Nederland, vragen we haar hoe zij deze periode heeft beleefd.

Meer

Jaarverslag DV2030 over 2020

Het allerlaatste DV2030-jaarverslag is uit. Bent u ook razendbenieuwd hoe 2020 verliep, een spannend jaar waarin vier jaar Duurzame Veiligheid 2030 tot een einde kwam en de Safety Delta Nederland werd gelanceerd? Lees en kijk dan mee!

Meer

Evaluatie DV2030

Na vier jaar Duurzame Veiligheid 2030 evalueerde de KWINK-groep het programma. KWINK voerde een kwalitatief onderzoek uit om conclusies te kunnen trekken over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma. Daarnaast werd een advies geformuleerd aan de SDN.

Het rapport wordt op korte termijn aangeboden aan de Tweede Kamer en zal dan openbaar beschikbaar zijn.

In aanloop daar naartoe vertellen we u graag vast iets over de conclusies die KWINK trekt: over de doeltreffendheid van het programma werd geconcludeerd dat de gestelde ambitie van het programma afwijkt van het daadwerkelijke doel waaraan is gewerkt. Het doel op papier was een bijdrage leveren aan zero incidents. Hier heeft het programma in beperkte mate aan bijgedragen. Het onderzoek liet echter zien dat het daadwerkelijke doel een betere samenwerking tussen de triple helix partners was en dat dit doel is bereikt. Bij de doelmatigheid is gekeken naar het beschikbare budget en voorzieningen om efficiënt te opereren.

Meer lezen hierover én over de aanbevelingen aan de SDN? Houd dan de website van DV2030 in de gaten voor publicatie van het eindrapport.

Verkenning vernieuwend toezicht

Voldoet het huidige BRZO-toezicht nog aan de verwachtingen, of vragen nieuwe tijden om nieuwe benaderingen?

Stantec, in opdracht van de stuurgroep DV2030, verkende de meest belovende wegen.

Meer

Handreiking assetmanagement

In vervolg op de nulmeting is er nu een handreiking voor goed assetmanagement ontwikkeld: een waardevol instrument voor zowel management als uitvoering!

Meer

Inventarisatie veiligheidsopleidingen

Heeft het nut om vraag en aanbod van veiligheidsopleidingen van Brzo-bedrijven in de (petro)chemische sector op elkaar af te stemmen?

Deze vraag stond centraal in een inventarisatie die in opdracht van roadmap 4 en roadmap 5 werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2020. De inventarisatie was een vervolg op een eerdere inventarisatie van vraag en aanbod van veiligheidsopleidingen voor Brzo-bedrijven. Meer lezen en het eindrapport inzien?

Meer

 

Just Culture: rapport en quick start

Just Culture: een rechtvaardige cultuur waarbinnen mensen niet bang zijn  om ongewone of onveilige situaties te melden. Klinkt goed, maar werkt het in de praktijk?

Vier bedrijven namen grondig de proef op de som. In dit rapport lees je hun bevindingen.

Meer

Workshop ‘Communicatie met de omgeving’

De conclusie uit de intensieve online-workshop op 4 december was duidelijk: dit onderwerp is té belangrijk om het hierbij te laten.

We gaan er beslist meer van horen.

Meer

Corrosie onder isolatie

Niet makkelijk te detecteren, en vaak onvoorspelbaar. Corrosie onder isolatie is een probleem dat serieus genomen moet worden, en binnen de SDN als een van de prioriteiten wordt opgepakt.

De digitale workshop van 25 november jl. gaf hiervoor de aftrap. Maak ook kennis met de gratis praktische tools van Worldclassmaintenance.

Meer

Call for proposals Kennis en innovatieagenda Maatschappelijk verdienvermogen

In december is door de NWO de eerste ‘call for proposals’ (vraag om onderzoeksvoorstellen) voor de Kennis en Innovatieagenda Maatschappelijk verdienvermogen gepubliceerd. Doel van deze call is om meer inzicht te krijgen in missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context. Vanuit het wetenschapsspoor van de SDN wordt ingezet op deelname aan dit programma. De SDN vormt namelijk een belangrijk onderdeel van de beleidsinbedding van de Missie Omgevingsveiligheid, een van de maatschappelijke missies waar deze KIA uit het topsectorenbeleid zich op richt.

Meer

Partir c’est mourir un peu…

Vier jaar intensief werken aan een programma, en dan stoppen… het brengt toch wat melancholie met zich mee.

Maar natuurlijk stoppen we niet echt: de SDN gaat verder. Het doet een beetje denken aan thuis opgroeien, en dan op jezelf gaan wonen: vaak wat moeilijk voor de ouders, maar tegelijk: dat was juist de bedoeling!
En net zoals een volwassene sterker zijn of haar stempel op de wereld drukt dan een opgroeiend kind, zal de SDN grotere stappen zetten dan zijn voorganger.

De grootste prestatie van DV2030 was het tot stand brengen van een functionerend netwerk met partijen uit overheid, industrie en wetenschap. Uit het interview met programmamanager Saskia Raas blijkt wel dat dat niet vanzelf ging: het was lang niet altijd duidelijk welke weg gevolgd moest worden, en ook de belangen verschilden soms van elkaar. Maar zonder wrijving geen glans! Juist waar de hobbels samen genomen moesten worden hebben we elkaar beter leren kennen, en beter leren samenwerken.

En dan is het nu aan de Safety Delta Nederland om de handschoen op te pakken en de Nederlandse (petro)chemie de veiligste ter wereld te maken. Geen bescheiden ambitie, maar wij geloven er in!

Een doos bonbons voor de eerste drie goede inzendingen!

Dit is ook de laatste DV2030-nieuwsbrief. Zo snel als mogelijk in volgend jaar komt de eerste nieuwsbrief van de SDN uit. In eerste instantie maken we daarbij gebruik van het abonneebestand van DV2030. Mocht u dat niet willen, stuur dan even een berichtje naar de postbus: dan halen we uw naam uit de verzendlijst.

Wij van DV2030 en SDN wensen u een gezond en veilig 2021!

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neem dan alstublieft contact op met: postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl