Safety Delta Nederland: samenwerking naar een hoger niveau

Het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) eindigt per 31 december 2030, en de Safety Delta Nederland (SDN) sprint uit de startblokken.

U leest er meer over op de website van DV2030; de eigen website van de Safety Delta Nederland (www.safetydelta.nl) komt er aan, maar is nog even 'under construction'.

Meer

Hoe zat dat ook alweer met de SDN?

Even het geheugen opfrissen?
In dit korte en bondige animatiefilmpje zie je precies waar de Safety Delta Nederland voor staat.


Meer

High Level bijeenkomst DV2030/SDN

Op 5 oktober keken we tijdens de High Level bijeenkomst terug op de oogst van vier jaar samenwerking in het programma DV2030, en werd op feestelijke wijze de SDN gelanceerd.

 


De bijeenkomst was volledig digitaal, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Toch was het een bijzondere happening, waarbij het stokje door Annemieke Nijhoff van DV2030 werd overgedragen aan de kersverse programmadirecteur SDN Arjan van Dijk. Voorlopers binnen de drie partijen van de triple helix deelden met de kijkers waarom zij de SDN steunen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven namens de overheid, Jurgen Hoekstra voor de industrie, Aukje Hassoldt, Els van Schie, Peter Wolfs, Marjolein Dohmen-Janssen en Pursey Heugens namens de wetenschap tekenden het samenwerkingsconvenant.

Op de website vind je een verslag van de bijeenkomst, of kijk terug via
deze link (wachtwoord is Minienw510)

Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst

Verder dan alleen enthousiasme: een serieuze afspraak

5 oktober 2020: een belangrijke datum voor de (petro)chemische industrie. Op deze dag ondertekenden industrie, overheid en wetenschap het Convenant SDN. Zo worden goede intenties ook juridisch vastgelegd.

Klik op 'meer' om het document te lezen.


Meer

De Tweede kamer wordt geïnformeerd

De Tweede kamer wordt geïnformeerd

Lees de brief waarmee staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer informeert over de Safety Delta Nederland.

 Meer

SDN

De SDN zal sterk inzetten op de pijlers ‘KennisCentrum’ en ‘Innovatie’. Voor beide wordt een programmamanager gezocht.

Klik hieronder voor een beschrijving van de vacatures:

Programmamanager pijler KennisCentrum

Programmamanager Innovatie

Maak kennis met Arjan van Dijk: programmadirecteur SDN

Een uitgebreidere versie van dit interview vind je op de website.

Wie is Arjan van Dijk?
Al mijn hele leven ben nieuwsgierig hoe dingen werken, hoe een groep mensen door samenwerking iets bijzonders bereikt. Het geeft me energie om samen met anderen een uitdagend doel te zetten en dan te behalen.
Na mijn opleiding Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft heb ik 36 jaar bij Shell gewerkt in verschillende landen en rollen. Ik breng 36 jaar internationale, industriële ervaring mee vanuit diverse technische en managementrollen in raffinaderijen, upstream productie operatie en (proces)veiligheid.
 
Wat betekent veiligheid voor jou?
Veiligheid is een hygiëne factor. Het moet ALTIJD goed zijn. Een florerend bedrijf is een veilig bedrijf.
Veiligheid in de (petro)chemische industrie betekent voor mij dat iedere werknemer zonder risico op persoonlijk letsel zijn of haar werkzaamheden kan uitvoeren. Het betekent ook: geen lekkage uit bedrijfsinstallaties naar de omgeving. Buren moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheidsrisico’s van de bedrijfsvoering bekend zijn en binnen overeengekomen normen blijven.
Veilig werken doe je samen. Het vereist een veiligheidsbeheerssysteem dat door iedereen begrepen en toegepast wordt.
Daarnaast is er een bedrijfscultuur waarin mensen zich onbedreigd voelen om te melden wanneer er iets (bijna) mis gaat, en zich gesteund wetend door leidinggevenden. Er is een wil om te leren en te verbeteren.
 
Wat zijn je plannen met de Safety Delta Nederland?
De ambitie is dat de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld zal zijn, en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie heeft op het terrein van ontwikkeling van veiligheidsconcepten met betrekking tot gevaarlijke stoffen.
Ondanks de inzet van de industrie, het beschikbaar maken van  innovatieve ideeën door wetenschap en kenniscentra, en de actieve sturing via subsidies door de overheid gaat de verbetering in de preventie van de zogenaamde Brzo-incidenten te langzaam. Dit komt door versnippering. Safety Delta Nederland gaat actief sturen om die versnippering tegen te gaan. Het wordt een breed platform voor onderzoek, kennisontwikkeling en implementatie.
Safety Delta Nederland zal zich primair richten op de (petro)chemieketen van circa 300 Brzo-bedrijven. We richten ons ook op bedrijven die werkzaam zijn in of deel uitmaken van de keten, zoals (onder)aannemers en afvalbedrijven. Andere bedrijven kunnen gebruik maken van die resultaten en kennis.
Mijn nadruk zal liggen op implementatie. Veel van de voorgaande en lopende veiligheidsinitiatieven hebben de werkvloer (nog) niet gehaald.
 
Waar begin je mee, en wat zie je op de langere termijn gebeuren?
In eerste instantie moet Safety Delta Nederland  vertrouwen verwerven in haar toegevoegde waarde als ‘makelaar’ in kennis- en innovatieve ideeën.
In de komende maanden gaan we daarom met een klein team een Kenniscentrum en een Innovatiecentrum opzetten. We bouwen voort op eerder werk, bijvoorbeeld elementen uit de vijf roadmaps van het Duurzame Veiligheid 2030 programma dat eind 2020 wordt afgesloten.
We beginnen het Kenniscentrum met concepten voor het voorkomen van serieuze incidenten door te late lekdetectie, corrosie onder isolatie en menselijk handelen. We gaan innovatie sturen door het bijeen brengen van vraag en aanbod vanuit de industrie en kenniscentra. We kijken in het bijzonder naar het MKBMidden- en kleinbedrijf als motor voor innovatie.
Op de langere termijn zullen we ook samenwerking zoeken met onderwijsinstellingen om scholing verder te verbeteren.

 

Volledig interview

Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neem dan alstublieft contact op met: postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl