Nederlandse chemische industrie wil veiligste ter wereld worden

'Hoe worden we de veiligste chemische sector ter wereld? Een ambitie zonder eindpunt maar we moeten wel weten waar we naartoe werken.' Dat zei staatssecretaris Van Veldhoven op 24 september tijdens het congres Duurzame Veiligheid 2030. Voorafgaand aan het congres was er een zogeheten highlevelbijenkomst: daar ondertekende zij de intentieverklaring Safety Delta Nederland. ‘Hiermee gaan we de veiligheid in de chemie structureel verder verbeteren.’

‘Veiligheid moet te allen tijde voorop staan. Dát is het fundament, dát moet de basis zijn voor ons handelen. Een krachtige chemische sector met veel werkgelegenheid kan alleen voortbestaan als zij maatschappelijk draagvlak houdt. En dus alles uit de kast haalt zo veilig en open mogelijk te handelen’, aldus Van Veldhoven tijdens de highlevelbijeenkomst Duurzame Veiligheid 2030 tegen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheden en wetenschap.

Zo dicht mogelijk bij de 100
Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard is de (petro)chemische industrie een belangrijke sector. Vanzelfsprekend wordt hier veel met gevaarlijke stoffen gewerkt en moet er voortdurend aandacht voor veiligheid zijn. ‘Ons ultieme streven is Nederland tot een van de veiligste landen ter wereld te maken’, sprak Van Veldhoven. ‘U weet net zo goed als ik dat 100% veiligheid niet bestaat. Maar onze ambitie moet zijn die 100% zo dicht mogelijk te benaderen. In een dichtbevolkt land als het onze, met een concurrerende en gezonde chemisch industrie is het in ieders belang dat Nederland een veilig land is en blijft. En even belangrijk: dat onze samenleving dat ook zo ervaart. Zo veilig en open mogelijk handelen is dan ook altijd het uitgangspunt geweest van het programma Duurzame Veiligheid 2030, waarin de industrie, wetenschap en overheid samenwerken aan een betere veiligheid. Dat programma brengt nu al mooie resultaten voort. We gaan er dan ook met onverminderd enthousiasme mee door.’

Sinds het najaar van 2016 werken de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap structureel samen om de veiligheid in de (petro)chemische sector te verbeteren. Dit heeft geleid tot het Programma Duurzame Veiligheid 2030 waarin de ambitie is geformuleerd om “in Nederland een vitale (petro)chemische industrie te hebben zonder noemenswaardige incidenten: in 2030 hebben bedrijven en overheden zich zo ontwikkeld dat het streefbeeld van “zero incidents” binnen handbereik is en blijft”.  Om dit te bereiken zijn rond vijf thema’s zogenoemde roadmaps (Duurzaam Assetmanagement, Integrale uitvoering beleid, Transparantie, Ruimte voor (petro)chemische clusters en Hoogwaardige kennis) opgesteld waarbinnen beleidsmatige, praktische en institutionele activiteiten, pilots en onderzoek worden uitgewerkt.

 

Kennisontwikkeling en experimenten
Parallel aan de voortgang van het programma Duurzame Veiligheid 2030 wil de staatssecretaris – ook samen met de sector en de wetenschap - de Safety Delta Nederland opbouwen. ‘Hierin gaan we structureel samen de veiligheid in de chemie nog verder verbeteren. Door er bijvoorbeeld samen voor te zorgen dat de laatste inzichten op het gebied van veiligheid onderdeel worden van alle betrokken opleidingen. Ook komen er proeftuinen, waar geëxperimenteerd wordt met innovaties die de veiligheid moeten vergroten.’

Van Veldhoven ondertekent samen met vertegenwoordigers uit de industrie en wetenschap de intentieverklaring Safety Delta Nederland

Ook de slechte ervaringen
Aansluitend aan de highlevel bijeenkomst vond het congres Duurzame Veiligheid 2030 plaats, waarin tafelgasten met elkaar in discussie gingen over diverse veiligheidsthema’s. Voorzitter Annemieke Nijhof opende het congres met de woorden: ‘Hoe zorgen we dat veiligheid een integraal onderdeel van de sector wordt? Door te laten zien waar we staan en dilemma’s te bespreken.’

Van Veldhoven haakte hierop in: ‘De veiligste chemische sector ter wereld worden is een ambitie zonder eindpunt, maar je moet wel weten waar je naartoe werkt. Bij het organiseren van proces is transparantie en alertheid onmisbaar.’ Het is ook belangrijk om samen te werken, meent ze. ‘En om te leren uit andere sectoren en zelf ook kennis te delen. Niet alleen de best practices, juist ook de worst practices.’

Tijdens het congres zaten meerdere mensen uit het publiek met gespitste oren. Uiteraard omdat ze benieuwd waren naar de woorden van de staatssecretaris. Maar vooral ook omdat ze een essay hadden ingediend voor de tweejaarlijkse essaywedstrijd van Veiligheid Voorop

Deze wedstrijd had dit jaar – hoe kan het ook anders  - het thema “Duurzame Veiligheid 2030” en de essayisten moesten ingaan op één van de roadmaps (zie blauw kader). Uit de 33 ingestuurde essays zijn 10 geselecteerd. Drie daarvan wonnen een geldbedrag van 25.000 euro om hun idee verder uit te werken en publicatie van het essay op de website Veiligheid Voorop. De jury noemde drie sleutelwoorden die de winnende essays omvatten: opleiding, toepassing en ontwikkeling. ‘Mooi hoe die termen een op een passen op het programma duurzame Veiligheid!’ De winnende titels waren: De kracht van taal, Succesvol transformeren en Big data. Van Veldhoven feliciteerde de winnaars en vroeg ze naar hun plannen met het gewonnen geld. Daar waren de winnaars eensluidend in: kennisontwikkeling!

De jury, essayisten, voorzitter en onze staatssecretaris werden bedankt voor hun inzet met een bouwhelm van chocolade. Veilig snoepen bestaat dus wel.