Om een vitale, duurzame en veile (petro)chemische secto te bewerkstelligen is innovatie nodig. Waar moeten we op inzetten? We hebben ideeën nodig! Doe mee met onze prijsvraag en win één van de geldprijzen en presenteer jouw essay op de wetenschapsbijeenkomst voor aankomend petrochemisch talent van het programma Duurzame Veiligheid 2030.

Kun je 1 van de onderstaande vragen beantwoorden in een vernieuwend essay van 500 woorden?

  • Hoe moet de (petro)chemie zich voorbereiden op 2030?
  • Wat is een innovatief idee om chemische processen te optimaliseren?
  • Wat hebben overheid en bedrijfsleven nodig om gezamenlijk te zorgen voor een betere (petro)chemie?

Mail het essay uiterlijk 1 februari 2018 naar postbusduurzameveligheid2030@minienm.nl

De wetenschapsbijeenkomst vindt plaats in mei 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

1e prijs is €250, 2e prijs is €100, en 3e prijs is €50.