Onderliggend onderzoek, tot stand gekomen in samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de TU Delft, is uitgevoerd in het kader van Roadmap 4 van DV2030.

Het is een verkennende studie om in kaart te brengen welke parameters een invloed hebben op de veiligheid van (petro)chemische clusters, en in welke mate deze parameters aanwezig zijn bij losstaande (petro)chemische bedrijven.