Safety Delta Nederland is een belangrijk onderdeel van de Missie omgevingsveiligheid, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van het missiegedreven topsectorenbeleid.