In het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030 is in 2018 een nulmeting uitgevoerd voor de staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemische industrie. Specifieke aandacht is daarbij besteed aan de veroudering van de installaties, de gevolgen die dat heeft voor het optreden van procesveiligheidsincidenten en de maatregelen die bedrijven nemen om de veroudering van hun installaties te managen. De conclusies van het onderzoek zijn dat de installaties verjongen door moderniseringsinvesteringen en investeringen ten behoeve van vervanging, verbetering en/of levensduurverlenging. Verder komt naar voren dat veroudering van installaties geen kwestie van leeftijd is, maar van de conditie van de installaties en dat die conditie te beïnvloeden is.