In het najaar van 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en wetenschap afgesproken structureel te gaan samenwerken om de veiligheid in de (petro)chemische sector te verbeteren.  Om dit te bereiken worden via vijf roadmaps concrete activiteiten, pilots en onderzoek uitgewerkt.