Op 8 mei vond de eerste online workshop van Roadmap 4 en Roadmap 5 plaats: een vervolg op een workshop ‘Veiligheidsopleidingen bij chemieclusters’  in november 2019. Het was even afwachten of we zulke goede resultaten ook online zouden kunnen behalen, maar onder leiding van Anne Verbeeck als moderator was het een zeer geslaagde bijeenkomt met een hoge opkomst!

Het doel van de workshop was het inzichtelijk maken van vraag en aanbod van veiligheidsopleidingen in de (petro)chemiesector. Vooraf vulden de deelnemers twee matrices in, waarmee de vraag- en aanbodzijden werden geïnventariseerd. Naast het bespreken van de matrices werden in de workshop drie presentaties verzorgd, door Deltalinqs, SSVV en VOMI. 

Deltalinqs vertelde ons over het centraliseren van aanbod en het matchen met de vraag. Een onderdeel hiervan is het organiseren van workshops, zoals voor alle regionale veiligheidsnetwerken geldt. Het centrale aanbod heeft betrekking op standaardtrainingen (COPI, VCA). Deltalinqs zorgt voor ontwikkeling en inkoop en houdt de kwaliteit in de gaten. Een trend naar maatwerk werd onderkend. SSVV ging in haar presentatie in op de structuur en producten van de stichting. Differentiatie van de producten naar vraag (persoonsgebonden, bedrijfsgebonden, niveau) vindt doorlopend plaats. Tot slot noemde VOMI in zijn bijdrage een gebrek aan aandacht voor houding en gedrag bij de verstrekking van het VCA-certificaat. Die aandacht wordt door contractors gemist. Uniformering van veiligheidseisen zouden de contractors vanuit het oogpunt van efficiëntie en van veiligheid toejuichen.

Wat kunnen we concluderen na twee workshops rondom veiligheidsopleidingen? Vooral dat het gezamenlijk ontwikkelen van opleidingen waardevol is. Meer inzicht aan de vraagzijde is nodig om vast te stellen waar opleidingen bedrijfsspecifiek moeten zijn en waar gezamenlijke ontwikkeling van een uniform opleidingsaanbod gewenst en mogelijk is. Al met al een waardevolle uitkomst waar we mee verder kunnen!