Kamerbrief over de intentieverklaring die voorziet in afspraken over de beëindiging van de incidentele chloortransporten. Ook wordt in deze brief ingegaan op het onderzoek naar de clustering van chemische bedrijven binnen het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Dit als reactie op een vraag van het lid Kröger (GroenLinks) over de mogelijkheid van het anders organiseren van de chemische industrie (clustering van productie en verwerking) om vervoer van gevaarlijke stoffen te beperken.